Ir-relazzjoni tal-koppja

TESTIMONJALI Fhimt li l-kultura popolari kollha magħmula minn kliem bħal “il-qalb mhix fil-kmand”, “fl-imħabba u fil-gwerra kollox permess”, hija kollha bla sens. Li fil-qasam tal-affezzjoni, bħal f’kull qasam ieħor, jekk għandek xewqa trid taħdem fuq...

aqra aktar

Intervista fuq ir-radju ta' Fiorella Rustici

It-Tnejn 16 ta’ Marzu fil-11,00 Preżentazzjoni tal-aħħar ktieb ta’ Fiorella Rustici “MEWT U DAWN pariri prattiċi biex tevolvi, qabel, wara u matul is-siegħa X” fi ħdan il-programm ESSERE VITALI immexxi minn Piera Vitali imxandar dirett mill-11 fil...

aqra aktar

Kors "Komunikazzjoni u memorji ġenetiċi".

Il-kors għandu l-għan li jpoġġi lin-nies wiċċ imb wiċċ mar-realtà, u s-suġġetti koperti huma ta’ interess prattiku kbir. Barra minn hekk, l-għalliem joffri xi eżerċizzji ta’ gruppi utli u divertenti li jgħinu biex titqajjem kuxjenza u tissottolinja l-importanza ta’...

aqra aktar

Kors "Agħmel il-ħolm tiegħek realtà"

Dan il-kors għamilni nsib parti minni li kienet midfuna minn fallimenti tal-passat u għamilni ninduna li fallejt biss għax ma kontx naf il-mekkaniżmi tax-xewqat u mhux għax kien hemm xi ħaġa intrinsikament ħażin fija li...

aqra aktar

Kors "Il-Mewt u l-madwar"

Jien ħadt il-kors għax ridt ngħin lil xi ħadd għażiż għalija jħalli din il-ħajja bil-paċi u nevita n-nases mentali tad-dimensjoni tal-mewt. Wara l-mewt ħassejtni kalm, ferħan u seren talli tajtha din l-għajnuna. Mark Il-kors...

aqra aktar