Poeżija: Illużjoni hija kollox

L-illużjoni hija kollox, dak kollu li hu moħbi imma jimlili għajnejja. Jien imqajjem jew imqarraq? Jiena mqarraq ġewwa l-ħolma, moħħi jħawwadni, jimlieni b’memorji, ħsibijiet u emozzjonijiet f’ħolma...

aqra aktar

Poeżija: X'qed infittex

Ma rrid nagħmel xejn u nħares dritt 'il quddiem biex ma nara xejn. L-ilħna jferrxu u nħossni waħdi, ma rrid iktar lil ħadd madwari. U nħares imma ma narax, nisma imma ma nisma. X'qed infittex? Forsi dinjiet...

aqra aktar

Poeżija: Osservazzjoni tal-bniedem

Rajt il-Kuxjenza titwieled fi ħdanhom u twieldu! O bniedem li ridt titwieled f’xi ħaġa li xtaqt għaliha fil-fond ta’ qalbek! Memorja imbiegħda li marret eżistenza wara l-eżistenza u int fl-aħħar...

aqra aktar

Poeżija: Talb lil Alla Immortali

Oh arti Immortali fis-sema! Ikollna fehim għalina lkoll Int li sirt Essenza Infinita u taf. Int li ma insejtx l-istorja tiegħek u tagħna. Aħna li diġà aħna skeletri fl-oqbra qegħdin hawn...

aqra aktar

Poeżija: Alla Falz

Ħabbejtkom u qimajt il-ħin kollu.Emmint fil-kitbiet tiegħek u għamilt talb minnhom. Kont inkantahom flimkien ma’ ħaddieħor u kull darba, fi żmien il-bżonn ġejt għandi. Int lissnet u għallmitni li...

aqra aktar

Poeżija: Xemx li ddawwal

Ix-xemx hija għolja fis-sema u nixtieq inkun id-dawl tiegħek li jdawwal kollox. Nixtieq inkun is-sħana li ssaħħan dak li tmiss imma jien biss ġisem... Kemm-il darba ħassejtni żgħir u bla saħħa? Għaliex inħoss...

aqra aktar

Poeżija: Fejn hi l-qawwa tiegħi

Biss memorja f’moħħi u nħares lejn ħajti u kollox ma jagħmilx sens nintilef fil-ħsibijiet, nixtieq inkun differenti nkanta biss imħabba. Imma kollox madwari jintilef u jbati fl-uġigħ tad-disprament tal-...

aqra aktar

Poeżija: Nixtieq ngħajjatha lid-dinja

Xi ħaġa ġewwa li ttormentni, ir-rabja trid toħroġ, tgħelqu kollox. Dak li jeħodni, jneħħini u jilbisni. X'qed jiġrili? Għaliex jien hawn? Nixtieq ngħajjat ​​lid-dinja r-rabja fija,...

aqra aktar

Poeżija: Maħfra

Il-verità hija preżenti, l-iżball jinvestini brutalment u qiegħed quddiemi. Jiena nħares lejha u jien diġà marid, ma nistax naċċettaha, jien dgħajjef minħabba fiha. Ma nistax naħfer lili nnifsi, l-uġigħ jaħkemni u r-rabja toħroġ minni. Imma...

aqra aktar

Poeżija: Il-ħolma takkumpanjani

U l-ħolma takkumpanjani u lejl wara l-ieħor nidħol f’tant dimensjonijiet naħseb li hi ħolma, allura niftaħ f’sensih li jattakkani u mbagħad inqum u mbagħad nerġa’ torqod. Lejl wara lejl, intajjar u mbagħad nimxi fl-arja u fl-art. Għadni jien imma nitħawwad...

aqra aktar