INFORMAZZJONI DWAR L-IPPROĊESSAR TA' DEJTA PERSONALI

Skont l-art. 13 tad-Digriet Leġiżlattiv tat-30 ta’ Ġunju 2003 n. 196 ("Kodiċi dwar il-protezzjoni tad-data personali"), is-sid is-Sinjura Fiorella Rustici. jinfurmak li d-dejta personali pprovduta se tiġi pproċessata skont il-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq u skont il-kriterji indikati hawn taħt:

1) Għan tal-ġbir Id-dejta personali li tipprovdi se tinġabar, tiġi pproċessata u maħżuna għall-għanijiet li ġejjin:

▪ il-ħolqien ta' database tal-konsumatur
▪ kompetizzjonijiet u operazzjonijiet ta' premjijiet;
▪ abbonament għal "komunitajiet" ta' utenti, promossi fuq il-websajts ta' Fiorella Rustici;
▪ analiżi tad-drawwiet u l-għażliet tal-konsum, analiżi tas-suq u tal-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta għal skopijiet ta' statistika (suġġett għall-kunsens);
▪ trażmissjoni ta' informazzjoni u materjal ta' reklamar relatat mal-prodotti kkummerċjalizzati mis-sid tas-sit, trażmissjoni ta' newsletters, inizjattivi promozzjonali u kummerċjali oħra ta' komunikazzjoni, anke permezz tal-użu tal-indirizz tal-posta elettronika jew numru tat-telefon ċellulari jew permezz ta' messaġġ tat-tip Mms (Multimedia Messaging Servizz) jew SMS (Servizz ta’ Messaġġ Qasir) (suġġett għall-kunsens);
▪ attivazzjoni ta' relazzjonijiet kuntrattwali u kummerċjali;
▪ kwalunkwe skop ieħor li għalih is-suġġett li għalih tirreferi d-data jkun ta l-kunsens tiegħu espressament.

2) Metodi ta’ pproċessar u ħażna tad-dejta L-ipproċessar tad-dejta se jseħħ bl-għodod u l-metodi meqjusa xierqa biex jipproteġu s-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-dejta personali u jista’ jsir jew manwalment jew bl-għajnuna ta’ għodod elettroniċi jew awtomatizzati, u se jinkludu l-operazzjonijiet kollha meħtieġa mil-liġi u meħtieġa għall-ipproċessar inkwistjoni, inkluża l-komunikazzjoni lis-suġġetti msemmija fil-punt 4 hawn taħt). Xi wħud mid-dejta jistgħu jiġu pproċessati permezz ta' netwerks telematiċi, kemm fir-rigward ta' netwerks lokali protetti kif ukoll fir-rigward tal-Internet. B'referenza għal dawn tal-aħħar, it-trattamenti mwettqa se jkunu soġġetti għall-istandards tas-sigurtà offruti min-netwerk. Id-data in kwistjoni tkun ipproċessata minn impjegati ta’ Lavazza u/jew minn impjegati ta’ kumpaniji terzi ewlenin maħtura minn Fiorella Rustici awtorizzati biex jipproċessaw u jaħżnu d-data, identifikati u edukati b’mod xieraq u mgħarrfa bir-restrizzjonijiet imposti mid-Digriet Leġiżlattiv 196/2003. .

3) In-natura tal-provvista L-għoti ta' data personali huwa fakultattiv, madankollu jista' jkun meħtieġ għall-kisba ta' xi wħud mill-għanijiet indikati (ġestjoni ta' kompetizzjonijiet u operazzjonijiet ta' premjijiet; attivazzjoni ta' relazzjonijiet kuntrattwali u kummerċjali; trażmissjoni ta' newsletters, eċċ.) , f'liema każ in-nuqqas li tiġi pprovduta data obbligatorja ma jippermettix il-prosekuzzjoni.

4) Komunikazzjoni tad-dejta Id-dejta personali ma tiġix ikkomunikata jew żvelata lil partijiet terzi,

5) Kontrollur tad-dejta Il-kontrollur tad-dejta tad-dejta personali huwa s-sid tas-sit

6) Drittijiet tal-parti interessata Fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, inti intitolat li teżerċita d-drittijiet skont l-art. 7 tad-Digriet Leġiżlattiv 196/2003, li t-test tiegħu huwa riprodott fl-intier tiegħu hawn taħt. Art 7. Dritt ta' aċċess għal data personali u drittijiet oħra

1. Il-parti interessata għandha d-dritt li tikseb konferma ta 'l-eżistenza jew le ta' data personali li tikkonċernaha, anke jekk għadha mhix irreġistrata, u l-komunikazzjoni tagħhom f'forma li tinftiehem.

2. Il-parti interessata għandha d-dritt li tikseb l-indikazzjoni:

a) l-oriġini tad-dejta personali;
b) l-iskopijiet u l-metodi tal-ipproċessar;
c) tal-loġika applikata f'każ ta 'trattament imwettaq bl-għajnuna ta' strumenti elettroniċi;
d) l-identità tas-sid, maniġer u r-rappreżentant maħtur taħt l-artikolu 5, paragrafu 2;
e) is-suġġetti jew kategoriji ta 'suġġetti li lilhom tista' tiġi kkomunikata d-dejta personali jew li jistgħu jitgħallmu dwarhom bħala rappreżentant maħtur fit-territorju tal-Istat, maniġers jew aġenti.

3. Il-parti interessata għandha d-dritt li tikseb:
a) aġġornament, rettifika jew, meta jkun interessat, integrazzjoni tad-dejta;
b) il-kanċellazzjoni, it-trasformazzjoni f'forma anonima jew l-imblukkar ta 'dejta pproċessata bi ksur tal-liġi, inklużi dawk li m'għandhomx għalfejn jinżammu għall-finijiet li għalihom id-dejta ġiet miġbura jew sussegwentement ipproċessata;
c) l-attestazzjoni li l-operazzjonijiet imsemmija fl-ittri a) u b) inġiebu għall-attenzjoni, anke fir-rigward tal-kontenut tagħhom, ta 'dawk li lilhom ġiet ikkomunikata jew imxerrda d-data, ħlief fil-każ li fih dan it-twettiq huwa jirriżulta impossibbli jew jinvolvi l-użu ta 'mezzi li huma manifestament sproporzjonati għad-dritt protett.

4. Il-parti interessata għandha d-dritt li toġġezzjona, kompletament jew parzjalment:
a) għal raġunijiet leġittimi għall-ipproċessar ta 'dejta personali li tikkonċernah, anke jekk pertinenti għall-iskop tal-ġbir;
b) għall-ipproċessar ta' data personali li tikkonċernah għall-iskop li jintbagħat materjal ta' reklamar jew bejgħ dirett jew biex titwettaq riċerka tas-suq jew komunikazzjoni kummerċjali. Għal kwalunkwe informazzjoni ulterjuri dwar il-metodi ta’ pproċessar ta’ data personali, it-talba għal aċċess, modifika jew kanċellazzjoni tal-istess, jew biex topponi l-użu tagħha, jekk jogħġbok ikkuntattja:

.Niddikjara li qrajt il-Politika ta' Privatezza* . Wara li ħa nota tal-informazzjoni meħtieġa mill-art. 13 Digriet Leġiżlattiv 196/2003 u d-drittijiet tal-parti interessata skont l-art. 7, nawtorizza t-trattament u l-użu ta’ data personali mis-Sinjura Fiorella Rustici jew minn terzi persuni maħtura mill-istess, għall-bgħit eventwali ta’ informazzjoni u materjal ta’ reklamar relatat mal-prodotti u servizzi kkummerċjalizzati mis-Sinjura Fiorella Rustici, trasmissjoni ta’ newsletters , inizjattivi ta’ komunikazzjoni promozzjonali u kummerċjali, ukoll fl-indirizz tal-posta elettronika tiegħi jew in-numru tat-telefon ċellulari, skont il-metodi indikati fl-informazzjoni.

Naqbel li jintbagħat materjal promozzjonali-reklamar wara li qrajt l-informazzjoni meħtieġa mill-art. 13 Digriet Leġiżlattiv 196/2003 u d-drittijiet tal-parti interessata skont l-art. 7, nawtorizza t-trattament u l-użu ta’ data personali mis-Sinjura Fiorella Rustici, jew minn partijiet terzi maħtura mill-istess, għall-analiżi tas-suq u tal-marketing u l-ipproċessar tad-data għal skopijiet ta’ statistika, skont il-metodi indikati fl-informazzjoni.
Naqbel mal-ġbir tad-dejta għall-analiżi tas-suq
u l-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar statistiku

Wara t-tlestija u s-sottomissjoni onlajn tal-formola ta’ abbonament għan-newsletter xierqa, wara li ħa nota tal-informazzjoni meħtieġa mill-art. 13 Digriet Leġiżlattiv 196/2003 (Aqra l-Informazzjoni) u d-drittijiet tal-parti interessata skont l-art. 7, nawtorizza t-trattament u l-użu ta’ data personali mis-Sinjura Fiorella Rustici., jew minn terzi persuni maħtura mill-istess:

Niddikjara li qrajt il-Politika ta' Privatezza

Talba għall-kunsens biex jintbagħat materjal promozzjonali-reklamar

Talba għall-kunsens għall-ġbir tad-dejta għall-analiżi tas-suq u tal-kummerċjalizzazzjoni u l-ipproċessar tal-istatistika