It-triq hija blazed għar-ritorn għall-awto kreatur wieħed

Antropologi evoluzzjonarji kienu diġà qalulna li konna razza tal-annimali; xhieda ta’ mogħdijiet reliġjużi u spiritwali differenti kienu diġà qalulna li kellna ruħ; iżda li għandna diversi erwieħ, li waħda minnhom hija l-annimali, u li r-ruħ tal-bniedem tagħna hija tant rieqda u mitlufa minn sensiha li ma tistax tgħaddi mit-testijiet li trid tiffaċċja fid-dimensjonijiet tad-dinja għall-evoluzzjoni tagħha, naqra biss fil- ktieb ta’ Fiorella Rustici “U r-Ruħ qamet lil Alla tagħha”.

Wara diversi esejs, li fihom tispjega l-funzjonament tal-mekkaniżmi mentali li skopriet, li jirregolaw l-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha, Rustici tikteb l-ewwel rumanz inizjatorju tagħha, definit bħala tali mill-awtur għax fiha tiddeskrivi l-importanza li tibda nikseb mill-mistoqsijiet biex insibu t-tweġibiet li jistgħu jinstabu biss fid-divin ġewwa fina, u b’hekk inqajmuha.

“Jekk nistaqsu lilna nfusna mistoqsijiet, nagħtu s-setgħa lill-kuxjenza spiritwali tagħna, li hija l-unika parti minna li għandha l-abbiltà li tosserva, tipperċepixxi u ssib tweġibiet għar-riflessjonijiet dwar l-istorja tagħha,” tispjega Fiorella. “Din hi t-triq inizjatorja li wieħed irid jieħu fil-ħajja biex ikompli fid-dimensjonijiet post-mortem, għax hemmhekk insibu l-istess affarijiet”.

“Ma jispiċċax kollu meta jmut il-ġisem. Għad hemm ħafna x’tagħmel biex ittejjeb u tista’ tuża ħajtek biex tirriċerka għaliex u tikseb kuxjenza, u mbagħad ġġib il-mudell lura għad-dimensjoni tal-mewt, li ġiet maħluqa artifiċjalment eżattament bħal dik li ngħixu fiha”.

Wara li esperjenzat personalment esperjenza qrib il-mewt, Fiorella stabbiliet lilha nfisha l-għan li tgħin lill-erwieħ umani fit-triq evoluttiva tagħhom billi taqsam l-eżistenzi u d-dimensjonijiet li rat u b’hekk tagħti messaġġ ta’ tama lill-umanità:

"U r-Ruħ qamet lil Alla tagħha" huwa rumanz li jibda, diġà mill-ewwel kapitlu, bil-mewt tal-protagonist: raġel komuni jismu Ugo. L-istorja rrakkuntata, fil-fatt, ma tirreferix għall-eżistenza li għex fuq din id-Dinja imma għat-triq tat-tkabbir u l-provi u l-ostakli li r-ruħ uman tiegħu kellha tegħleb, wara li qagħdet mill-ġisem fiżiku tagħha u fid-daqs lil hinn.

Ktieb uniku tax-xorta tiegħu, għani fl-għarfien esoteriku, li m’għandux klemenza biex jikxef il-verità ovvja iżda iebsa u li jkisser ħafna mill-illużjonijiet umani, iżda li juri mod li, jekk jinftiehem, magħruf u esplorat, se jwassal għar-riunifikazzjoni tar-ruħ tal-bniedem ma’ dik il-parti divina oriġinali li minnha ġejna lkoll, anke jekk b’modi differenti.

Il-Moħħ għal Fiorella Rustici mhijiex definizzjoni ta 'estrazzjoni psikoloġika iżda hija kontenitur enormi ta' data, esperjenzi, għarfien, arkivji storiċi rreġistrati li ġejjin minn qabel il-formazzjoni tas-sistema solari tagħna u l-universi paralleli tagħha. Jifhem il-mekkaniżmi li jiffunzjonaw tal-istruttura artifiċjali kumplessa li ngħixu fiha u li għandha ħajja tagħha stess, u li jistgħu jinżammu grazzi għal ammont enormi ta 'enerġija li aħna nipprovdu bl-emozzjonijiet pożittivi u negattivi tagħna permezz tal-esperjenzi tagħna.

Li tkun taf kif taħdem hija vitali. Nitkellmu fuq miljuni ta’ snin terrestri qabel ma nsibu parti mill-ġenesi tagħna fi ħdan ix-xadini, li minnha għadna nemmnu li ninżlu, meta minflok l-oriġini tagħna huma ħafna aktar remoti u diversi; u fortunatament aktar flattering.

Allura nifhmu għaliex il-liġijiet li jirregolaw l-enerġija mentali fihom iċ-ċavetta biex nifhmu l-mistoqsijiet storiċi u filosofiċi tagħna kollha, il-problemi personali tagħna u dak li ma nifhmux fir-relazzjoni tagħna ma 'xulxin, iżda wkoll is-sigrieti kollha inkonċepibbli ta' dak li hu, u dak li kien, il-Li tagħna, mill-bidu tal-eżistenza primordjali tiegħu, mill-ewwel big bang sal-lum, u fid-diversi multiversi attwali u futuri għadhom inkonċepibbli.

Il-ktieb "U r-Ruħ Qammet Alla tagħha" jittratta b’profondità mhux tas-soltu l-vjaġġ tal-erwieħ differenti li jiġu jgħixu permezz tal-ġisem fiżiku uman tal-protagonist Ugo. Il-proċess ta’ dawn l-erwieħ jingħad fil-ktieb ta’ Rustici b’luċidità kultant tal-biża’, li ma tħalli ebda lok għal xi roħs jew illużjoni. Kull wieħed minnhom huwa inkluż fi triq li hija r-riżultat tal-iżbalji li saru f’ħajjithom u se jkollhom jegħlbu l-ostakli u l-provi biex jilħqu l-għan tant mixtieq tal-fidwa u l-qawmien aħħari, kif ukoll l-irkupru ta 'enerġiji li ġew mitlufa jew degradati matul l-eżistenza twila tagħhom. Permezz ta’ ħjiel, għajnuniet u rieda kbira biex tifhem, ir-ruħ tal-bniedem terġa’ tiġbed il-ħajja twila tagħha bejn il-ħajjiet varji u tiskopri mill-ġdid l-essenza oriġinali tagħha bħala Angel Magician tal-Ġerarkiji Immortali, li tappartjeni lilna lkoll.

Hija gwida tal-ivvjaġġar indispensabbli għal dawk li ma jridux jintilfu fit-territorju mhux magħruf ta 'l hinn, iżda huwa fuq kollox gwida biex nifhmu l-mekkaniżmi li jmexxu ħajjitna mingħajr ma nkunu konxji minnha, għax il-liġijiet li jirregolaw id-dimensjonijiet differenti huma l-istess, u l-funzjonament tal-mekkanika mentali li Fiorella tiżvela fil-ktieb tagħha huma utli biex nifhmu ħafna affarijiet li ħafna drabi ħallewna bla tweġiba.

Insibu li nħalltu l-evoluzzjoni mat-teknoloġija għad-detriment tal-essenza spiritwali tagħna u li ngħixu ħajja wara l-oħra mingħajr għarfien iwassalna biss biex innaqqsu l-Essenza tal-Ħajja tagħna bil-prospett ta’ ħajja li jmiss li tkun dejjem aktar degradata u inutli.

Kif qal Dante, biex tasal il-Ġenna trid tgħaddi mill-Infern, u Rustici jeħodna għal mixja fid-dimensjonijiet bla tarf li jippreċedu l-Oqsma Eliżjani, u jipprovdilna ktejjeb ta’ struzzjonijiet utli ħafna.

Fiorella, li tagħti dettalji dwar il-vjaġġ tar-ruħ lura, tagħti rigal ta’ mħabba lill-umanità. Jagħmilna nifhmu kif iddegradajna lilna nfusna nispiċċaw bħala recharge ta’ enerġija għall-iġsma tal-laħam li ngħixu fihom bħala bnedmin u l-ambjent li neżisti fih. Jiftaħ bieb biex immorru lura minn fejn ġejna. It-triq hija traċċata. Li nimxu wara dan ifisser li nerġgħu niskopru u niskopru mill-ġdid l-istorja tagħna li nsejna għal kollox, biex niskopru mill-ġdid Alla ta’ ġewwa tagħna, il-Ħallieq li minnu ninżlu.

Il-mod huwa li nqajmu d-divin tagħna permezz tal-kuxjenza tagħna u r-ruħ umana, li nkunu nafu l-mekkaniżmi tal-istruttura artifiċjali li qed ngħixu fiha, ugwali għal dawk tad-dimensjoni extra-terrestri, biex ma ninqabdux f’sensihom. Li nistaqsu mistoqsijiet bħala espressjoni ta’ mħabba lejna nfusna u ma nfittxux tweġibiet barra minna, li nemmnu dak kollu li qalulna mingħajr ma nivverifikawh, kif għallem il-Buddha, huwa l-istimolu biex insibu t-tweġibiet interjuri tagħna billi nikkuntattjaw lid-divin tagħna.

"Dan ifisser li tħobb lilek innifsek".

Iħobbu lil xulxin.

Have vjaġġ ta 'riċerka tajba kulħadd.

Simon Valesi
Bloggers Rebis Group

Vidjow ta' preżentazzjoni ta' ktieb mill-aqwa "U r-Ruħ qamet lil Alla tagħha" minn Fiorella Rustici mal-editur Nicola Bizzi u Gianluca Lamberti a Ejja nippretendu li...

Artiklu ppubblikat fit-23/12/2022 fir-rivista online holisticmap.it

Antropologi evoluzzjonarji kienu diġà qalulna li konna razza tal-annimali; xhieda ta’ mogħdijiet reliġjużi u spiritwali differenti kienu diġà qalulna li kellna ruħ; iżda li għandna diversi erwieħ, li waħda minnhom hija l-annimali, u li r-ruħ tal-bniedem tagħna tant hija rieqda u mitlufa minn sensiha li ma tistax tgħaddi mit-testijiet li Kompli aqra "It-triq hija traċċata għar-ritorn lejn l-awto kreatur tiegħu" 

Ġenerat minn Feedzy