Seminar imtella’ minn Fiorella Rustici u Patrizia Scanu – 8 ta’ Frar 2020

“IL-QAWWA TAL-FEMININ. MILL-MOĦĦ TA’ L-ANNIMALI GĦAL KUXXI SPIRITWALI”

Seminar minn Fiorella Rustici u Patrizia Scanu Kieku s-soċjetà tal-lum kienet ġiet iffurmata fuq il-valuri tal-imħabba, il-kooperazzjoni, l-ekwità, il-ġustizzja u l-benesseri taċ-ċittadin, valuri li bl-ebda mod mhumiex magħrufa iżdamarbuta ma’ immaġinarji attribwiti għal idealiżmi utopiċi, x’aktarx li ngħixu f’realtà differenti ħafna minn dik attwali, mibnija minflok fuq valuri kompetittivi, individwalistiċi, materjali u predatorji. Illum irridu nevalwaw b'mod ottimist kif dawn il-valuri jistgħu jieħdu f'idejhom, ireġġgħu lura x-xenarju li sfortunatament, rassenjati u passivment imdorrijin għalih, jekk niddeċiedu li nimxu lejn bidla li qatt ma azzardajna nimmaġinaw, aħseb u ara nimplimentaw. Il-kors għandu l-għan li jispjega kif, matul l-evoluzzjoni tal-ispeċi umana tal-annimali tagħna, il-moħħ tagħna żviluppa billi inizjalment ipprepara biex jiffaċċja sitwazzjonijiet ta’ sopravivenza, aggregazzjoni ġerarkika tal-merħla biex jevolvi, fl-aħħar fażi, lejn aktar konxju li jista’ jiżviluppa l-virtù u l-għarfien. . Li nsiru konxji tal-awtomatiżmu tal-moħħ tal-annimali u li nagħrfu l-parti tal-Kuxjenza fina hija l-ewwel pass biex nirriġeneraw il-Feminin spiritwali mrażżna matul il-millenji, li għandna bżonn insibu l-bilanċ tagħna u l-integrità tagħna bħala umanità, sabiex noħolqu aktar spiritwalment elevati għalina u għas-soċjetà li ngħixu fiha.

 

 

Meta: 8 ta' Frar 2020
Tul: jum wieħed
Ħinijiet: mill-10,00 sas-17 bil-pawża għall-ikel
Post: Milan, Vle. Coni Zugna 5/A

Prezz: XNUMx €