Il-bieb dimensjonali li jiftaħ quddiem Ugo – l-ewwel karattru tar-rumanz fl-aħħar medda tal-vjaġġ tiegħu fuq l-art – iġġiegħlu jesperjenza l-laqgħa bejn iż-żewġ erwieħ li flimkien jikkostitwixxuh bħala individwu: ir-ruħ tal-annimali marbuta mal-ġisem u ir-ruħ tas-sensi, maħlula mill-materja u mill-ġisem innifsu. It-tnejn jibdew jitkellmu u jibdew vjaġġ ta’ inizjazzjoni fil-ġisem li fih ir-ruħ tal-kuxjenza tilgħab l-irwol ta’ gwida u l-protagonist isir konxju ta’ ħafna aspetti li ftit li xejn kien ikkunsidra jew traskura għal kollox matul ħajtu. isir il-punt tat-tluq biex nirrealizzaw x’jiġri mal-mewt u dak li jeżisti wara.

Fil-kors tar-rakkont għalhekk nassistu għal inizjazzjoni fil-misteri tar-ruħ, il-ħajja ta’ wara, il-kuxjenza superjuri u d-dimensjonijiet mhux umani, li t-tifsira tagħha għall-protagonist tista’ tiġi mqassra hekk: il-kuxjenza tiegħu tattu l-għarfien meħtieġ biex jaqra. it-tifsiriet ta’ dak li osserva, u fehem li kien inqabad f’maġija li bla ma nafu ssir fuqna lkoll sa minn meta konna tfal u li ġġegħelna ngħixu ġewwa ħajjiet umani żgħar u insinifikanti. Sakemm, wieħed jifhem waqt li jaqra, wieħed jerfa’ r-responsabbiltà għan-natura multipla tiegħu spiritwali u materjali, umana u mhux umana. Jgħinu f’dan il-laqgħat, il-viżjonijiet, l-esperjenzi ekstrasensorji, paranormali jew mistiċi tal-vjaġġ li jseħħu fuq livell mhux biss konkret u materjali.

Djalogi, viżjonijiet, dehriet, mumenti ta’ ħolm “impossibbli” jikkontribwixxu għall-bini ta’ xogħol viżjonarju u ambizzjuż, li joħroġ mill-esperjenza qrib il-mewt li għexet fl-ewwel persuna mill-awtur iżda li fiha hemm, b’assonanza, referenzi għal mudelli filosofiċi. , letterarji, reliġjużi u spiritwali li jvarjaw mid-Divina Comedy sal-Apocalypse of John, li jgħaddi mill-istil viżjonarju ta’ Coleridge f’xogħlijiet bħal Rime of Ancient Mariner jew Kubla Khan.

Rumanz mimli djalogi għall-għarrieda, digressjonijiet poetiċi, deskrizzjonijiet, mumenti narrati u spazji ta’ riflessjoni, li r-riżultat tagħhom huwa nixxiegħa ta’ kuxjenza apposta mingħajr banek li tħallik bla nifs b’sorpriża. Test għall-inizjati, forsi, jew aktar sempliċiment għal dawk interessati fi ħsieb, filosofija tal-ħajja, messaġġ ta’ tama, saħħa u spiritwalità.

Pariri prattiċi biex tevolvi, qabel, matul u wara x-siegħa.
Grazzi għall-esperjenza qrib il-mewt li għexet u għexieren ta’ snin ta’ ħidma man-nies, l-awtriċi tagħti pariri dwar kif tgħin lil dawk li jkunu waslu biex imutu, sabiex ikunu jistgħu jwettqu, fiż-żmien li fadal minn ħajjithom, l-azzjonijiet it-tajba. li jerġa’ jiċċarġja b’mod enerġetiku u jakkwista s-serenità u l-paċi bil-kuxjenza tiegħu.

Il-ktieb jispjega kif negħlbu l-luttu u l-importanza li ma nibkux għal żmien twil wisq lill-għeżież tagħna biex ma ssirx ħsara lil ruħu bl-uġigħ tagħna. Tintroduċi għarfien utli dwar kif l-enerġiji preżenti fiċ-ċimiterji jagħmlu ħsara lil ġisimna u lill-kuxjenza tagħna, filwaqt li javvanzaw ukoll indikazzjonijiet prattiċi biex inaddfuna mill-enerġiji tal-mewt meta niġu f’kuntatt magħhom.

Jakkumpanja lill-qarrej fl-osservazzjoni ta’ kif jaħdem il-moħħ ġenetiku u t-trasmigrazzjoni tal-memorji ta’ dawk li jmutu f’moħħ id-dixxendenti tagħhom. Jgħallmu x’għandhom jgħidu lill-persuna li se tmut, u mbagħad lil ruħha malli titlaq mill-ġisem; fl-aħħarnett, jiddeskrivi x'jiġri lill-persuna u lir-ruħ tagħha, jew forma astrali qabel, matul u wara l-mewt tal-ġisem, meta l-partijiet pożittivi u spiritwalment evolviti tar-ruħ, permezz tal-Mina tad-dawl, jiltaqgħu mal-ħlejjaq li jwasslu minnhom fid-dinjiet ogħla, filwaqt li l-partijiet tar-ruħ konnessi mal-annimal t'isfel u l-moħħ demonic travers il-Mina tad-Dlam u d-Dimensjonijiet t'isfel.

Vjaġġ straordinarju biex niskopru l-oriġini tagħna, sal-mument li fih, minn stat ta’ assenza ta’ enerġija, ħarġu fid-dawl l-Ewwel Moħħ Universali, l-ewwel Black Hole u mbagħad il-Big Bang, li minnu twieled it-Tieni Moħħ.
Grazzi għar-riċerka intensa tagħha, l-esperjenza tal-illuminazzjoni ħajja u l-applikazzjoni ta’ teknika partikolari ta’ investigazzjoni interna li twassalha biex tesperjenza stat primarju ta’ koxjenza, Fiorella Rustici – riċerkatur spiritwali li ilha tinvestiga l-misteri tal-moħħ għal aktar minn tletin. snin ta’ kuxjenza – imur lura f’dawn il-paġni għall-ġrajjiet li minnhom oriġina kollox. Mill-mument tat-twelid tal-eżistenza tagħna, sad-dimensjoni li ngħixu fiha llum, distakkati mis-sors, l-aktar mhux konxji ddominati mill-Mekkanika Mentali.

Fl-oriġini, meta l-enerġija bdiet tosserva x-xogħol tagħha stess, il-Kuxjenza ġiet iffurmata u għalhekk l-ewwel kunċetti, ħsibijiet u stampi. Il-Ġenna dakinhar kienet “skola ta’ elevazzjoni spiritwali”, sakemm is-Toqba l-Iswed bidlitha fl-Infern u l-kreazzjonijiet mostrużi tagħha.L-universi rnexxew lil xulxin fiż-żmien u, wara seba’ Big Bangs, deher id-Dawl li pulsa: il-‘Li minnu l-Ispiritwali. Ġerarkiji, il-Ħallieq tad-Dinjiet, l-Anġli u forom oħra ta 'enerġija twieldu.

Kif għamel Dante, l-awtur tesplora u tiddeskrivi dimensjonijiet differenti, li fihom tiltaqa’ mal-Bennejja, il-Blejjaq ċelesti u l-wild tagħhom. L-interpretazzjonijiet tal-Moħħ Ġenetiku u l-Korpi Paralleli jikkompletaw dak li bla dubju huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet sinjuri u affaxxinanti ta’ Fiorella Rustici

Bil-volumi preċedenti tagħha Fiorella Rustici kienet introduċietna għall-filosofija applikata (Cancer of Being - 1989) u l-filosofija pura (Karma as Spiritual Defeat - 1991), b’dan l-aħħar test tiċċara l-mekkanika mentali tal-enerġija taħt il-profil filosofiku-xjentifiku.
L-enerġija hija s-suġġett tat-test. L-oriġini tagħha u l-iżvilupp tagħha mill-aktar manifestazzjonijiet eterei u impalpabbli għal dawk l-aktar evidenti u materjali. L-enerġija bħala kawża primarja iżda fuq kollox bħala limitu meta l-mekkanika mentali tagħha ma tkunx magħrufa. U dan huwa preċiżament il-mertu ta 'l-awtur: li tipprovdi spjegazzjonijiet tal-"għaliex" l-enerġija dejjem kienet il-"Master" mhux ikkontestat kemm tal-ħajja kif ukoll tal-mewt billi ġiegħel lill-Għarfien kollu maqbud fiha biex jirnexxielu, eżistenza wara l-eżistenza, inexorably .

Kif il-kuxjenza spiritwali tagħna ġiet trasformata f'materja, nisel ġenetiku u sensi mentali, korpi mejta u paralleli tal-passat, kif u għaliex jaħdem iċ-ċiklu tar-reinkarnazzjoni, kif jitwieldu d-DNA u l-RNA artifiċjali tal-ġisem tagħna, kif il-moħħ u x'inhu l-kompitu tiegħu, x'inhu? ifisser li kuxjenza Spiritwali tiċħad lilha nnifisha biex b’hekk tasal għas-suwiċidju tagħha stess, DNA/RNA fir-rigward tal-ġenetika fir-rigward tal-intelliġenza tal-persuna.

Dawn huma biss ftit ħjiel li jispjegawlna dawn il-paġni. Għarfien ikkondensat, linji mimlijin fehim li jġiegħlu anke lill-qarrej l-aktar xettiku jifhem. Trattat li b’mod sintetiku jesponi kunċetti profondi u qatt ma magħrufa, li jista’ jkun il-punt tat-tluq it-tajjeb għal dawk ir-riċerkaturi kollha li fl-aħħar iridu jsibu s-soluzzjonijiet it-tajba għall-ħażen ta’ żmienna.

Ir-relazzjoni moħħ-ikel huwa l-ewwel ktieb li jittratta r-raġunijiet għall-għażliet tal-ikel tagħna li jibda minn mudell ta’ analiżi tal-funzjonament tal-moħħ differenti minn dak tal-psikoloġija u l-psikoanaliżi. It-test jispjega kif jitwieldu l-mudelli mentali li jissostitwixxu l-kuxjenza fl-immaniġġjar tal-ikel u l-għażliet tal-imġieba u jiżvela kif dawn huma kważi dejjem determinati mill-funzjonament fiżjoloġiku tal-moħħ u mhux minn patoloġiji partikolari. L-approċċ għall-problemi tal-ikel, għalhekk, mhux bilfors irid ikun kliniku iżda edukattiv. Il-ktieb iwieġeb il-mistoqsijiet l-aktar frekwenti dwar id-drawwiet tal-ikel bħal: kif tiġġieled id-drawwiet "ħżiena"? Għaliex kunflitti emozzjonali u ta’ sopravivenza partikolari jaffettwaw l-għażliet tal-ikel? Kif huma l-esperjenzi għexu fil-fażijiet differenti tal-ħajja, mill-konċepiment sax-xjuħija, tant deċiżivi biex jinħolqu problemi bl-ikel? Kif tkun taf ir-raġunijiet l-aktar profondi għal annessi komuni mal-ikel u x-xorb? Liema soluzzjonijiet ġodda jistgħu jiġu offruti lil dawk li jbatu mill-aktar disturbi serji u mifruxa fl-ikel (anoressja, bulimja, obeżità)? L-awtur irid joffri għodda ta’ għarfien ġdida u qawwija għall-benefiċċju ta’ dawk li beħsiebhom jegħlbu l-imħabba/mibegħda tagħhom lejn l-ikel, jedukaw mill-ġdid lilhom infushom u jgħinu lill-oħrajn isolvu l-iskumdità eżistenzjali li tinħeba wara kull forma ta’ vizzju jew aberrazzjoni tal-ikel.

Dan il-ktieb jispjega kif kienu kapaċi jħarrġu tant artisti ġodda matul ir-Rinaxximent. Grazzi għal triq evoluzzjonarja estratta minn materja antika: l-Alkimija, l-istess li ispirat lil Dante Alighieri biex jimmaġina d-Divina Kummiedja u lil Giovanni Boccaccio u Francesco Petrarca biex jagħtu l-ħajja lill-Umaniżmu tagħna, ħolqu skola miftuħa għal kull min ried isir artist. Dik it-Triq Evoluzzjonarju ġiet deskritta f’dawn il-paġni, flimkien ma’ dik it-teorija preparatorja indispensabbli biex tkun tista’ tifhimha bis-sħiħ. L-awtur jispjega wkoll kif kien possibbli li tiġi rkuprata din l-informazzjoni.

Ir-Rinaxximent kien perijodu li fih kien possibbli li jiġu studjati suġġetti xjentifiċi biss b’mod sigriet, peress li l-Inkwiżizzjoni Mqaddsa ħarqet lil kull min ma jimxix mal-linji gwida tagħha. L-alkimija kienet tassew sigrieta, Leonardo Da Vinci nnifsu kien Surmast Alkimista, imma l-istorja tagħna ma tirrapportahiex għax kienet kollha mgħottija mill-Inkwiżizzjoni Mqaddsa. Sabiex jikkomunikaw u għalhekk jissoċjalizzaw, il-kbar Master Alchemists elaboraw sistemi simboliċi u lingwi kriptati biex jirrappreżentaw ir-realtà sigrieta li huma stess kienu jagħmlu parti minnha. Għalhekk matul ir-Rinaxximent, ħafna drabi għal raġunijiet ritwali jew għal skopijiet kulturali, użaw tifsiriet simboliċi, tifsiriet li llum diffiċli nifhmu għalina u għalhekk definiti bħala esoteriċi. L-alkimija nnifisha nkitbet b’lingwaġġ simboliku li ħalliet interpretazzjoni ħielsa lil dawk li xtaqu jifhmuha. Ftit Imgħallmin biss taw dan it-tagħlim tal-qedem bil-fomm u kienu jafu s-sigrieti veri tagħhom. Dawk l-istess sigrieti ntużaw biex jippjanaw u joħolqu l-Alchemical Evolutionary Path li serviet biex iħarrġu ħafna artisti ġodda. Permezz ta 'għarfien alkimiku u artistiku huma ħaffru fil-fond tal-psyche tal-bniedem billi żviluppaw netwerks sinapsi aktar artikolati biex jibnu mill-ġdid bniedem aktar psikikament u spiritwalment evolvit. Xi nies spontanjament isiru artisti, iżda permezz tal-Alchemical Evolutionary Path kważi l-kadetti kollha setgħu jilħqu livell psikiku għoli li ppermettilhom, permezz tal-arti, li jittraxxendu r-realtà li għexu fiha biex jogħlew għal livelli ogħla ta 'koxjenza.

It-triq evoluzzjonarja alkimika kienet għalhekk mhux biss għodda biex tħarreġ artisti ġodda, iżda għarfien biex il-bnedmin isiru aħjar.