Eżerċizzju 1

1) Osserva:
biex. x’ton tal-vuċi titkellem mad-diversi nies li tiltaqa’ magħhom,
b. u liema attitudni tadotta: newtrali? passiv? aggressiv? jew x'iktar?
2) Osserva lilek innifsek mill-ġdid u evalwa:
biex. jekk l-attitudnijiet u t-ton tal-vuċi użati fid-diversi sitwazzjonijiet eżaminati kienu fl-opinjoni tiegħek xierqa għall-mument li qed tgħix,
b. u jekk le, liema huma kellhom ikunu biex ikunu effettivi.
3) Issa qabbel l-attitudnijiet u t-ton tal-vuċi li użajt ma’ dawk li jużawhom fiċ-ċirku tal-familja tiegħek.
4) Ladarba sibt li (pereżempju) dak li ħriġt bih u użajt huwa l-mudell ta’ mġieba ta’ ommok (l-istess jgħodd għal missierek, nanntu, ziju...) staqsi lilek innifsek il-mistoqsija li ġejja: “Jekk fi dawk il-mumenti għamilt (kif) jien u ommi kkomunikajna b’mod passiv (per eżempju), kieku kont (kont) hemm ma’ min verament jien, x’kien jiġri b’mod differenti meta mqabbel ma’ kif marru l-affarijiet?”.
5) Ladarba tifhem x’kien jiġri b’mod differenti, osserva lilek innifsek fil-mumenti sussegwenti ta’ komunikazzjoni u ara jekk l-attitudni ta’ ommok (jew missierek, jew nannu) għadha toħroġx li fiha inti passiv u bil-vuċi ta’ vittma (pereżempju) .
6) Meta tirrealizza dan, immedjatament għid lilek innifsek mentalment "Din hi ommi, jien mhux tagħha", u mbagħad aġixxi kif rajt li kien ikun utli li tagħmel bħala alternattiva, peress li int qiegħed hemm u toħloq xi ħaġali jesprimik flok tirrepeti lil ommok.
7) Kompli l-eżerċizzju sakemm tħossok tajjeb, tegħleb kwalunkwe diffikultà jew skumdità.
8) X’aktarx li billi tosserva lilek innifsek tidentifika u tiskopri aktar attitudnijiet: dik ta’ omm, missier, nanniet, zijiet u l-bqija. Għalhekk, ladarba tkun lestejt l-ewwel eżerċizzju, agħmel dan fuq il-mudelli l-oħra li sibt, u tindirizzahom wieħed kull darba.
Tista' wkoll tinnota l-osservazzjonijiet u l-fehim tiegħek hekk kif timxi fl-eżerċizzji. Aktar tard tkun tista’ terġa’ taqra r-riflessjonijiet u d-deċiżjonijiet tiegħek u b’dan il-mod tikkonsolida l-ħila tiegħek li tibdel il-mudell ta’ mġiba.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jew trid tgħarrafni kif mar l-eżerċizzju, iktebli