GHOSTS TAL-PASSAT

Mistoqsi Naf li huma ideat u stampi fittizji, imma ma nistax neħles minnhom. Kif nista nagħmel? Għaliex huma daqshekk b'saħħithom fi...

aqra aktar

AMMITTA ŻBALJI

Mistoqsija: Hemm kollega żagħżugħ, ġdid fl-uffiċċju, li miegħu ma nistax nikkomunika kif nixtieq. Hija tfajla tajba imma tiġġustifika lilha nnifisha l-ħin kollu, titla’ fuq it-twieqi meta nirrimarka l-iżbalji li kultant tagħmel, u dejjem tipprova ssib...

aqra aktar

L-ILLUŻJONIJIET LI MA JAĠĠIXX

Mistoqsija: Meta nipprova nagħmel xi ħaġa ġdida jew ta’ sfida, niffriża b’sensazzjoni mhux pjaċevoli ta’ skumdità, u nħoss serħan biss meta nimmaġina l-modi differenti kif nista’ nagħmel dik il-ħaġa li tant tagħmilni ansjuż. Imma mbagħad, meta nikkalma u nipprova...

aqra aktar

KOINĊIDENTI U INTUIZZJONI

Mistoqsija: Inzertajt li meta xi ħaġa ma tinteressakx, dejjem issibha quddiemek, meta minflok tibda tinteressak, ma tarahx aktar. L-aħħar darba li ġralli dan kien dwar film li ridt nikri u li kont rajt fi...

aqra aktar

Stmerrija għall-aħbarijiet

Mistoqsija: Fl-uffiċċju tiegħi qed jiġi installat programm ġdid tal-kompjuter u qed jiġu organizzati korsijiet ta’ taħriġ tal-persunal biex jgħallmuna kif nużawh. Il-kollegi tiegħi kollha jilmentaw u huma mdejqa bl-aħbar. Nistaqsi għaliex in-nies jibżgħu daqshekk...

aqra aktar

IMĦABBA U LOVERS

Mistoqsija: Jisimni Elisa, għandi 22 sena u studenta universitarja. Wara ftit snin ta’ ingaġġ regolari, indunajt li kont verament komda ma’ żewġ għarus, wieħed huwa dak uffiċjali u l-ieħor huwa l-maħbub. Inħossni ċ-ċentru tal-attenzjoni għax jekk...

aqra aktar