Kors tal-Metodu Fiorella Rustici®

Il-Ħadd 26 ta’ Frar 2023 – 10am – 17pm

Holistic Studio – Via Coni Zugna, 5/A – Milan

Il-moħħ janestetizza l-Kuxjenza. Li ssir konxju tal-Matrix iqajjik billi tagħmlek immuni u tagħmlek tgħix bħala plejer u mhux bħala plejer

Bħall-avatars, ngħixu mgħaddsa fi programmi stabbiliti minn qabel li nsejħu ħajja, u li jassorbu l-enerġija vitali tagħna, jikkunsmawna u jġegħluna ninsew li għandna wkoll parti prezzjuża immortali ġewwa fina li ma nafux nużaw.

"Kif jaħdem il-Moħħ u l-konsegwenzi fuq l-evoluzzjoni tal-Kuxjenza Spiritwali"

Il-kors għandu l-għan li jibda u japprofondixxi proċess ta’ qawmien tal-Kuxjenza Spiritwali permezz tal-għarfien tal-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha u l-mekkaniżmi mentali tagħha. Li tkun taf kif taħdem il-Moħħ Artifiċjali ma tħallikx tintilef minn sensih, iqajjem ir-ruħ umana tiegħu, li hija l-parti li tgħaqqadna mal-parti immortali tagħna, u tiżviluppa l-potenzjal "maġiku" tad-divin ġewwa fina.

Il-kors jenfasizza kif dak kollu li nġiebet jirrepeti ruħu bla tarf permezz tal-mudelli ripetittivi tal-kontenut ta’ moħħna, u kif iġġiegħelna nirrepetu dejjem l-istess sitwazzjonijiet u emozzjonijiet sal-eżawriment ta’ il-parti spiritwali tagħna li taġixxi bħala munzell għall-kuntest kollu.

Nifhmu kif jaħdem il-moħħ iqajjimna minn dak l-istat ta’ anestesija, magħmul minn awtomatiżmu, li fih ngħixu mingħajr ma nindunaw bih. Huwa kors li nqajmu, li nieħdu ħsieb ħajtu u ma naċċettawx li ħaddieħor imexxiha għalina, u aktar minn hekk mingħajr ma nafu.

GĦAL MIN HUWA?

Hija mmirata għan-nies kollha li jridu jsaħħu u jrawmu l-kuxjenza tagħhom sabiex jgħixu ħajja aħjar b’aktar dinjità. Huwa għal nies li jħobbu lil xulxin u jridu għalihom infushom l-aħjar minn dak li jistgħu joħorġu minn ħajjithom, hawn u lil hinn.

DAK LI TGĦALLEM

Titgħallem tagħraf u tisma’ il-vuċi tal-kuxjenza tiegħek bil-karatteristiċi, il-valuri u l-qawwa tagħha u li tkun kapaċi tagħmel l-għażliet it-tajba; li jistaqsik mistoqsijiet utli biex tkompli fit-triq tat-tkabbir u l-iżvilupp tal-potenzjal tiegħek; biex tifhem kif issir l-istruttura mentali tiegħek u x'effett għandha fuqek.

GĦALIEX PARTEĊIPA

Huwa kors għal isiru konxji u avukati tal-ħajja tagħhom stess. Ħafna drabi jonqsu milli nifhmu li ma nistgħux nibdlu ċerti aspetti tiegħu. Kun af fuq liema bażi taħdem il-Matrix, tgħin biex toħroġ minnha u tibqa’ immuni għaliha, issir ferm aktar b’saħħitha, preżenti għalih innifsu, aktar lucid f’osservazzjonijiet u perċezzjonijiet extra-sensorji, kapaċi jaċċessa l-kreattività tiegħu biex isolvi s-sitwazzjonijiet li ngħixu.

SUĠĠIJIET KOPERTI

• Karatteristiċi u funzjonijiet tat-tliet imħuħ: rettiljan, limbic-mammifer u neocortex;

• Kif titwieled il-Kuxjenza Spiritwali bl-iskala ta’ valuri tagħha;

• Liġijiet li jirregolaw l-imħuħ tal-annimali fi ħdan l-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha;

• Iddaħħal il-kodiċi ta' etika ta' kondotta f'dan il-każ;

• Telf tal-iskala tal-valuri, kostruzzjoni ta 'egos illużorji u konsegwenzi fuq ir-ruħ tal-bniedem;

• Ego tal-annimali;

• Konflitti emozzjonali antenati tax-xadini, l-ominidi, l-homo sapiens u l-kuxjenza li aħna inkonxjament nirriproduċu f’ħajjitna u kif innewtralizzawhom.

POST U DATI:

Kors – “Kif jaħdem il-Moħħ u l-konsegwenzi fuq l-evoluzzjoni tal-Kuxjenza Spiritwali”

F'Milan: 26 ta’ Frar fl-Istudjo Holistic – Via Coni Zugna, 5/A. Mill-10 -17, bil-lunch break.

KUNTATTI: Mobbli 335-233018; email: corsi@fiorellarustici.com