Rebis hija grupp ta’ nies, irġiel u nisa, li għandhom l-intenzjoni li jirriflettu fuq il-mod li bih l-iżvilupp ta’ spiritwalità ta’ kwalità femminili jista’ jikkontribwixxi biex jgħolli l-livell tal-kuxjenza u konsegwentement tal-ħajja ċivili.

Il-grupp twieled minn idea ta’ Patrizia Scanu, għalliema, psikologa u blogger għal Sovranità Popolare. Mill-ewwel sab appoġġ u aderenza minn grupp ta’ ħbieb li għal snin sħaħ jaqsmu l-impenn għat-tkabbir personali u l-awto-taħriġ kostanti. Għalhekk, mill-ewwel sar xogħol korali. Aħna konvinti li xejn ma jista’ jinbidel fuq livell politiku sakemm in-nies jiżviluppaw għarfien profond tan-natura spiritwali tagħhom stess, mifhuma fl-ogħla u l-aktar sens sekulari tat-terminu. U tal-essenza spiritwali, li fiha nnifisha la hija raġel u lanqas mara, komponent essenzjali, dak femminili, ilu maħnuq u mrażżan, naħsbu li hemm bżonn li jiġi rkuprat il-bilanċ mitluf biex tiġi rrestawrata l-integrità tal-bniedem. Għal din ir-raġuni, bil-kontribut indispensabbli ta’ Fiorella Rustici, riċerkatur spiritwali straordinarju, u l-ħidma fundamentali tagħha fuq il-mekkanika mentali, Rebis timpenja lil dawk li huma parti minnha biex l-ewwelnett jaħdmu fuq il-kuxjenza tagħhom u biex jimplimentaw dawk il-prinċipji tal-Etika b’ l-azzjonijiet tagħhom ta’ kuljum, Imħabba, Responsabbiltà, Ġustizzja, Ferħ li nixtiequ naraw implimentati fil-ħajja soċjali u politika. L-ewwel mument ta’ taħriġ pubbliku miżmum minn Fiorella Rustici u Patrizia Scanu sar fi Trevi, matul il-ġimgħa tas-sajf ta’ Aleph Umanistica ta’ Mauro Scardovelli, fil-bidu ta’ Lulju 2019 u kellu bħala s-suġġett “Il-qawmien tal-femminil: mill-moħħ tal-annimali għal kuxjenza spiritwali”. Qed niddiskutu lil xulxin b’entużjażmu. Nistaqsu lilna nfusna kif jistgħu jkunu l-ekonomija, il-politika, id-dinja tax-xogħol, il-familja, l-iskola, ir-relazzjoni mal-ambjent, l-ikel, il-kultura u kull qasam tal-ħajja soċjali kieku l-kwalitajiet tal-femminil spiritwali jistgħu jsibu spazju .

 • Preżentazzjoni f’Firenze tar-Rumanz Inizjatorju U IR-RUĦ QABET ALLA TAGĦHA
  by Staff editorjali Rebis fuq 07 / 03 / 2023

  Għeżież qarrejja tal-blog tagħna, fl-10 ta' Frar 2023 Fiorella Rustici ppreżentat ir-rumanz inizjatorju tagħha "U r-Ruħ Qajmet Alla tagħha" fil-Ħanut tal-Ktieb Salvemini f'Firenze. F’din l-okkażjoni wkoll Fiorella tat ikel għal ħsieb u data utli għall-evoluzzjoni spiritwali. Fl-aħħar kien hemm diskussjoni kostruttiva mal-Kompli aqra "Preżentazzjoni f'Firenze tar-Rumanz Inizjatorju U IR-RUĦ QEDIET ALLA TAGĦHA"

 • L-importanza li tkun taf kif taħdem il-Moħħ għall-effetti li għandha fuq il-Ħajja u l-Kuxjenza
  by Staff editorjali Rebis fuq 07 / 03 / 2023

  Għeżież qarrejja tal-Grupp Rebis, f’dan l-artiklu nippreżentaw video intervista li saret ma’ Fiorella Rustici fuq il-youtube channel “FAICIVILTA’” fit-27/02/2023. Nawgurawlek wiri tajjeb. L-istaff editorjali tar-Rebis Group

 • Inti Soul!
  by Staff editorjali Rebis fuq 08 / 02 / 2023

  Intaqqab id-dlam, leħħa ta’ dawl f’daqqa, pperċepit mill-qalb. Nifs! It-tbissima togħla u l-paċi tespandi. Inti Soul! Lejl enigmatiku b'zewg qmar, jalla tkun ferħan L-imħabba tistenna d-dawl ta' filgħodu. Jum ermetiku dan it-tempju, immappjat l-għarfien tal-istilel.Nifs! Mill-etere, bħall-borra, nida vjola laħqet l-etere, Kompli aqra "Inti Soul!"

 • Ix-xitan fija
  by Staff editorjali Rebis fuq 30 / 01 / 2023

  Qatt ma rajtu, ma kontx naf li kien hemm, ma kontx naf li kont jien!Inħares madwaru u nara b'għajnejh, nuża jdejh, inħobb b'qalbu.M'hemm xejn li jqajjimni minn dan it-tnemnim.Naħseb li jien jien, naċċetta li jien hekk.U sadanittant niddemm stordut mill-ġrieħi tiegħi.Ix-xitan fija hu bil-ġuħ, għatx, jixtieq, irid Kompli aqra "Ix-Xitan fija"

 • Il-film tal-ħajja
  by Staff editorjali Rebis fuq 26 / 01 / 2023

  Mhux faċli li jkollok ħajja.Madwarek tara wċuħ familjari, imma erwieħ differenti.Tixtieq li jkollok il-kumdità tal-qalb tħares f'għajnejn dawk qrib tiegħek. Imma mhux hekk. Għajnejk jagħrfuhom Imma xi ħaġa inbidlet Xi ħaġa ħażina Il-qalb ma tifraħx Il-ħajja bidlithom u bidlet lilek ukoll. Tiftakar id-dawl Kompli aqra "Il-film tal-ħajja"

 • It-triq hija blazed għar-ritorn għall-awto kreatur wieħed
  by Staff editorjali Rebis fuq 02 / 01 / 2023

  Antropologi evoluzzjonarji kienu diġà qalulna li konna razza tal-annimali; xhieda ta’ mogħdijiet reliġjużi u spiritwali differenti kienu diġà qalulna li kellna ruħ; iżda li għandna diversi erwieħ, li waħda minnhom hija l-annimali, u li r-ruħ tal-bniedem tagħna tant hija rieqda u mitlufa minn sensiha li ma tistax tgħaddi mit-testijiet li Kompli aqra "It-triq hija traċċata għar-ritorn lejn l-awto kreatur tiegħu"

 • Io
  by Staff editorjali Rebis fuq 28 / 12 / 2022

  Jien Facili tghidli.Did li tkun jien imma mbaghad tisparixxi bla ma tinduna.Jehtieg il-prattika Jehtieg l-ezercizzju.Qabel ma tkun jien ma tafx min int Qabel tkun jien int kull haga ohra Stramba taħseb li kull ħaġa oħra barra mhix ioImma allura x'inhu?Ego?Imma kif, ego ma jfissirx jien?Iva, huwa Kompli aqra "I"

 • Anime
  by Staff editorjali Rebis fuq 13 / 12 / 2022

  Lanqas kont naf li kelli ruħ, mgħaddsa kif kont fl-isforz ta’ kuljum tal-“għajxien”. Biex tmexxi. Il-ġiri taħseb li dik kienet il-qawwa tiegħek. Qatt dubju, ħsieb wara l-aħħar. Il-ġiri mgħaġġel tagħmlek b'saħħtu u ta' suċċess. Tara xbihat tiegħek isiru zokk skur, mibrumin minn użu kontinwu u sekulari minn forġa li tipproduċi wġigħ. Tinjoraha. "Mhuwiex jien. Xejn minn Kompli aqra "Anime"

 • Episodju ta' "Ejja nippretendu li..." tal-11/12/2022, ma' Fiorella Rustici u Nicola Bizzi
  by Staff editorjali Rebis fuq 12 / 12 / 2022

  Preżentazzjoni tar-Rumanz Inizjattiv ta' Fiorella Rustici: "U r-Ruħ Qajmet Alla tagħha" Għeżież ħbieb tal-Grupp Rebis, ilbieraħ filgħaxija 11/12/2022 Fiorella Rustici flimkien ma' Nicola Bizzi u Gianluca Lamberti f'"Ejja nippretendu li..." tkellmu dwar l-oriġini tar-ruħ, tal-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha, tar-razza tal-Anġli Magician Immortali li minnha ninżlu

 • Fjura Eterika
  by Staff editorjali Rebis fuq 11 / 12 / 2022

  Etheric bride, inti żfin fuq kliem u jivvibraw lil hinn mill-frekwenza tal-ħsibijiet, f'dan il-korp materjali. Il-gwardjani taż-żmien iħarsu kburin is-sigrieti tiegħek, li minn ġenerazzjoni għal oħra huma t-teżori ta’ dawk li jfittxu l-verità, l-uniċi miżżewġin. Iż-żwieġ sagru jseħħ bl-iskambju tal-għarfien bejn il-femminil u l-maskil, bejn il-viżibbli Kompli aqra "Fjura Eterika"