Din il-paġna tiġbor il-korsijiet u l-attivitajiet kollha għal ħarsa ġenerali aħjar, iżda tista’ tmur b’mod aktar speċifiku billi tkompli l-għażla tiegħek fl-istess menu.

KORSIJIET

Korsijiet Introduttorji

ATTIVITÀ'

Artikoli Xjentifiċi

RIĠENERA N-NEWRONI TIEGĦEK

C/o Studio Olistico, Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 Milano Mi - Il-Ħadd 10 ta' Mejju - mill-10,00 sas-13,00 u mill-14.30 sas-17 Kors biex tirkupra u ma tinħelax l-enerġija Il-kors se jippreżenta xi mekkaniżmi mentali li huwa meħtieġ tkun taf sabiex tiżdied il-...

aqra aktar

ISSIB IL-KLIEM IT-TAJT BIEX TGĦIDH

C/o Studio Holistico, Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 Milano Mi - Il-Ħadd 12 ta’ April - mill-10,00 sas-13,00 u mill-14.30 sas-17 Kif il-Moħħ Ġenetiku jbiddel il-Komunikazzjoni. Intom ilkoll missierek! Tidher bħal nanna tiegħek! Kemm-il darba smajna dawn il-frażijiet?...

aqra aktar

IRREAlizzaw ix-XEWQA TIEGĦEK

Kors biex jirkupra l-għarfien u jirrijabilita r-rieda li wieħed jirbaħ ix-xewqat. Hekk kif ir-realizzazzjoni ta’ xewqa terġa’ tiċċarġja lill-persuna li tkun kisbetha b’entużjażmu u xewqa, bl-istess mod, falliment kontinwu fit-tentattiv li...

aqra aktar

IL-KOPPJA KONXJI

C/o Studio Olistico, Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 Milano Mi - Il-Ħadd 29 ta' Marzu - mill-10,00 sas-13,00 u mill-14.30 sas-17 Kif tevita kunflitti li jeżawrixxu lilek u r-relazzjoni tiegħek. Il-ħajja ta’ kull bniedem hija magħmula minn relazzjonijiet. Kull raġel u kull mara huma...

aqra aktar

IL-MEWT: KIF NAFFAĊĊjaw L-AKBAR BIŻA’ TAGĦNA

C/o Studio Olistico, Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 Milano Mi Nieħdu ħsieb ir-ruħ ta’ dawk li qed iħalluna qabel u wara li jħallu l-ġisem mejjet, u ta’ dawk li jibqgħu. Fl-aktar mumenti koroh u diffiċli tal-ħajja, meta jkollok tassisti lil xi familjari...

aqra aktar

Korsijiet Avvanzati 1 – Livell Evoluzzjonarju

Kif tegħleb is-sindromu tal-ħruq

Nagħrfu s-sintomi u jsolvu l-proċess stressanti Data li trid tiġi definita Il-kors huwa mmirat għal tobba u professjonisti tal-kura tas-saħħa inġenerali, voluntiera, ħaddiema tas-servizzi ta’ assistenza u emerġenza, psikologi, psikjatri, assistenti...

aqra aktar

Kif imħuħ oħrajn jaffettwaw ħajtek

Biex tiddefendi lilek innifsek mill-kritika, il-preġudizzji u l-ħsibijiet li ma jirriflettux l-esseri tiegħek u li ma jkunux tiegħek. Il-moħħ tal-bniedem jagħmel fotokopja ta’ dak kollu li joħloq. Ħsibijietna jew ta’ ħaddieħor isiru tikketti li ma jitħassrux li bihom niċċirkolaw nippreżentaw lilna nfusna għal dak...

aqra aktar

Korsijiet Avvanzati 2 – Livell Rivelatorju

Niskopru l-Ħajja Parallel tagħna

Kors biex nifhmu l-misteru arkani ta’ “We Are All One” u l-mekkaniżmi mentali li jirregolaw kemm l-esperjenza tagħna kif ukoll dik ta’ korpi paralleli. Aħna lkoll konnessi, kemm jekk aħna konxji jew le, iżda speċjalment aħna konnessi ma 'nies speċifiċi li...

aqra aktar

Meta l-Ħallieq tad-Dinjiet ma baqax id-Demiurge Wizard

L-istruttura spirali pożittiva u evoluzzjonarja li fiha jinstabu d-dinjiet u d-dimensjonijiet spiritwali hija miżmuma mill-enerġiji u l-ħsejjes ta 'dawl pulsanti, li kontinwament ssostnih. Minn dan id-dawl pulsanti jitwieldu Ħlejjaq qawwija tad-Dawl, Ħallieq tad-dinjiet u...

aqra aktar

Għax il-kuxjenza tinsa l-qawwa spiritwali vera tagħha

Kors ta’ għarfien avvanzat għall-evoluzzjoni F’dan il-kors jiġu analizzati l-Mekkanika Mentali li wasslu lill-kuxjenza biex tipperċepixxi u mbagħad tħoss il-preżenza tagħha. Dan il-perċezzjoni u s-sensazzjoni taw lok għall-moħħ tas-sensi, li jinkludi l-...

aqra aktar

Testimonjanzi

Ir-relazzjoni tal-koppja

TESTIMONJALI Fhimt li l-kultura popolari kollha magħmula minn kliem bħal “il-qalb mhix fil-kmand”, “fl-imħabba u fil-gwerra kollox permess”, hija kollha bla sens. Li fil-qasam tal-affezzjoni, bħal f’kull qasam ieħor, jekk għandek xewqa trid taħdem fuq...

aqra aktar

Intervista fuq ir-radju ta' Fiorella Rustici

It-Tnejn 16 ta’ Marzu fil-11,00 Preżentazzjoni tal-aħħar ktieb ta’ Fiorella Rustici “MEWT U DAWN pariri prattiċi biex tevolvi, qabel, wara u matul is-siegħa X” fi ħdan il-programm ESSERE VITALI immexxi minn Piera Vitali imxandar dirett mill-11 fil...

aqra aktar

Kors "Komunikazzjoni u memorji ġenetiċi".

Il-kors għandu l-għan li jpoġġi lin-nies wiċċ imb wiċċ mar-realtà, u s-suġġetti koperti huma ta’ interess prattiku kbir. Barra minn hekk, l-għalliem joffri xi eżerċizzji ta’ gruppi utli u divertenti li jgħinu biex titqajjem kuxjenza u tissottolinja l-importanza ta’...

aqra aktar

Kors "Agħmel il-ħolm tiegħek realtà"

Dan il-kors għamilni nsib parti minni li kienet midfuna minn fallimenti tal-passat u għamilni ninduna li fallejt biss għax ma kontx naf il-mekkaniżmi tax-xewqat u mhux għax kien hemm xi ħaġa intrinsikament ħażin fija li...

aqra aktar

Kors "Il-Mewt u l-madwar"

Jien ħadt il-kors għax ridt ngħin lil xi ħadd għażiż għalija jħalli din il-ħajja bil-paċi u nevita n-nases mentali tad-dimensjoni tal-mewt. Wara l-mewt ħassejtni kalm, ferħan u seren talli tajtha din l-għajnuna. Mark Il-kors...

aqra aktar

Kotba tal-Preżentazzjoni

Fiorella Rustici mistiedna ta' Let's Pretend Che

Episodju mill-aqwa li kulħadd għandu jara. Fiorella Rustici, flimkien ma’ Nicola Bizzi u Gianluca Lamberti, f’Siamo Finta Che ... titkellem dwar l-oriġini tar-ruħ, l-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha, it-tellieqa tal-Anġli Magician Immortali li minnha...

aqra aktar

Preżentazzjoni tal-ktieb "Agħmel il-moħħ jaħdem tajjeb"

Il-preżentazzjoni tal-ktieb se ssir fil-ħanut tal-kotba Mondadori, Għeżież Ħbieb, ninfurmawkom li nhar il-Ħadd 28 ta’ Awwissu 2016 se ssir konferenza, curata minn Fiorella Rustici, li fiha se tippreżenta l-ktieb tagħha “FAI FUNZIONARE BENE LA MENTE” , c/ jew il-Librerija...

aqra aktar

Avvenimenti

Fiorella Rustici mistiedna ta' Let's Pretend Che

Episodju mill-aqwa li kulħadd għandu jara. Fiorella Rustici, flimkien ma’ Nicola Bizzi u Gianluca Lamberti, f’Siamo Finta Che ... titkellem dwar l-oriġini tar-ruħ, l-istruttura artifiċjali li ngħixu fiha, it-tellieqa tal-Anġli Magician Immortali li minnha...

aqra aktar

Alloween

Illejla, 31 ta’ Ottubru 2022, Fiorella Rustici tkellmet fuq l-aħbarijiet Telecolor GreenTeam Halloween: oriġini u influwenzi minn barra, kif tiftakar il-mejtin b’rispett. Ikklikkja hawn biex tara l-webinar.

aqra aktar

Ħoss ħajtek - L-għarfien huwa saħħa

Michela D'Adamo għandha l-unur li jkollha bħala mistiedna lil Fiorella Rustici, riċerkatur spiritwali għal aktar minn erbgħin sena, awtriċi ta' diversi kotba, kif ukoll kreattriċi tal-Metodu Fiorella Rustici dwar il-mekkanika mentali. Qed nistennewkom nhar il-Ħamis 20 ta' Mejju fid-21 pm Ara l-...

aqra aktar

Oġġetti Ġeneriċi

MICHIO KAKU RELATATI MIR-RIĊERKA TA’ RUSTICI

L-univers huwa struttura artifiċjali pprogrammata biex tiffunzjona skont liġijiet preċiżi tal-enerġija mentali, fejn kollox huwa prevedibbli u jinftiehem permezz ta’ mudell matematiku li mhux faċli tintuwih. Din it-teżi enunzjata mir-riċerkatur Fiorella...

aqra aktar

RIBBELLI KONTRA ĦIN LINEARI

Minn diviżjonijiet u limiti konsegwenti biex toħloq fil-multiverses. Id-distinzjoni bejn “dak li hu korrett” u “dak li mhux” saret distinzjoni bejn dak li hu “ġust” u dak li hu “inġust” għal ħafna. Jiġifieri d-differenza li tagħmel il-kuxjenza bejn...

aqra aktar

RIBELLI GĦAL ĦIN LINEARI

Barra mid-diviżjonijiet u l-limiti tagħhom biex joħolqu fil-multiverses. Id-distinzjoni bejn “dak li hu tajjeb” u “dak li mhux” saret, għal ħafna llum, id-distinzjoni bejn dak li hu “sewwa” u dak li hu “inġust”. Jiġifieri, id-differenza magħmula mill-kuxjenza...

aqra aktar

Is-sustanza tal-univers hija l-Kuxjenza

Nistgħu ngħidu li l-fehim tar-realtà huwa direttament proporzjonali għall-evoluzzjoni tal-Kuxjenza tagħna. Jekk dan tal-aħħar "jgħix" l-aktar sulari baxxi tal-piramida kożmika nistgħu biss nipperċepixxu l-aktar karatteristiċi għalxejn tar-realtà, jekk aħna...

aqra aktar

il-misteru tal-ġene li deher mix-xejn

Is-Sibt 4 ta’ Frar 2017 MiR-941: il-misteru tal-ġene li deher mix-xejn Issa (2014) nafu l-ġene li ppermetta lill-bniedem isir Sapiens f’daqqa. Ġene li ma jidhirx li hu riżultat ta’ proċess evoluzzjonarju iżda ta’ tilqim f’daqqa....

aqra aktar

poeżija

Poeżija: Illużjoni hija kollox

L-illużjoni hija kollox, dak kollu li hu moħbi imma jimlili għajnejja. Jien imqajjem jew imqarraq? Jiena mqarraq ġewwa l-ħolma, moħħi jħawwadni, jimlieni b’memorji, ħsibijiet u emozzjonijiet f’ħolma...

aqra aktar

Poeżija: X'qed infittex

Ma rrid nagħmel xejn u nħares dritt 'il quddiem biex ma nara xejn. L-ilħna jferrxu u nħossni waħdi, ma rrid iktar lil ħadd madwari. U nħares imma ma narax, nisma imma ma nisma. X'qed infittex? Forsi dinjiet...

aqra aktar

Poeżija: Osservazzjoni tal-bniedem

Rajt il-Kuxjenza titwieled fi ħdanhom u twieldu! O bniedem li ridt titwieled f’xi ħaġa li xtaqt għaliha fil-fond ta’ qalbek! Memorja imbiegħda li marret eżistenza wara l-eżistenza u int fl-aħħar...

aqra aktar

Poeżija: Talb lil Alla Immortali

Oh arti Immortali fis-sema! Ikollna fehim għalina lkoll Int li sirt Essenza Infinita u taf. Int li ma insejtx l-istorja tiegħek u tagħna. Aħna li diġà aħna skeletri fl-oqbra qegħdin hawn...

aqra aktar

Poeżija: Alla Falz

Ħabbejtkom u qimajt il-ħin kollu.Emmint fil-kitbiet tiegħek u għamilt talb minnhom. Kont inkantahom flimkien ma’ ħaddieħor u kull darba, fi żmien il-bżonn ġejt għandi. Int lissnet u għallmitni li...

aqra aktar

Ħsibijiet

ĦSIEB

Dak kollu li taħseb imbagħad toħloq u ssib ruħek tgħixu. Jista’ jkun sabiħ kieku kont konxju li int li qed toħloq għax żgur tkun iktar attent għall-ħsibijiet li toħloq. Biex tegħleb l-istupidità mifhuma bħala nuqqas ta’ għarfien, wieħed irid ikun umli,...

aqra aktar

VADEMECUM BIEX JAFFAĊĊJA L-ĦAJJA AĦJAR

Ejja nieqfu nużaw il-loġika li nkunu vittmi jew awturi. Ejja nieqfu nikkritikaw lil ħaddieħor, għax dak li nikkritikaw huwa dak li nagħmlu aħna wkoll. Aħna nosservaw x'imġieba negattiva u ta' ħsara lejna nfusna u lil oħrajn qed inwettqu fi ħdanna...

aqra aktar

KREATTIVITÀ SPIRITWALI

Li tħobb lilek innifsek tfisser li tieħu ħsiebek imma fuq kollox tkun kapaċi taċċetta l-ikrah morali u spiritwali tiegħek, tagħmel l-impenn li taħdem bis-sħiħ biex tittrasformaha f’xi ħaġa li tkun ferħan u kburi biha. Qatt tieqaf tilgħab il-vittma ta'...

aqra aktar

Massimi

Massimi ta’ Fiorella Rustici

L-EVOLUZZJONI SPIRITWALI VERA HIJA LI JOSSERVA U TIFHEM TEŻISTI MINGĦAJR MA TKUN HEKK Fiorella Rustici Qatt ma tista’ tieqaf tkun dak li verament int. Iż-żminijiet jinbidlu, il-forom ukoll, imma dejjem tibqa’ dak li int sakemm tifhem li tista’ timxi ‘l quddiem biss...

aqra aktar

Messaġġi

Inti Soul!

Intaqqab id-dlam, leħħa tad-dawl f'daqqa, pperċepit mill-qalb. Nifs! It-tbissima togħla u l-paċi tespandi. Inti Soul! Lejl enigmatiku b'zewg qmar, jalla tkun ferħan L-imħabba tistenna d-dawl ta' filgħodu. Jum ermetiku dan it-tempju, hu mfassal l-għarfien...

aqra aktar

Ix-xitan fija

Qatt ma rajtu, ma kontx naf li kien hemm, ma kontx naf li kont jien!Inħares madwaru u nara b'għajnejh, nuża jdejh, inħobb b'qalbu.M'hemm xejn li jqajjimni minn dan it-tnemnim.Ttilef li nkun jien, naċċetta li nkun dak.U sadattant niddemm stordut minn...

aqra aktar